SZLAKIEM LEGEND POLSKICH

 „Legendy – mądre myśli,
legendy – piękne słowa.
Ich szlakiem wędrujemy,
by odkryć je od nowa.
Ruszamy razem w podróż
przez dawne polskie dzieje,
poznamy piękne miejsca
i ciekawostek wiele.”

W czwartek 26 czerwca 2014 r. na apelu szkolnym przedstawiona została prezentacja rezultatów  Szkolnego Projektu Edukacyjnego  „Szlakiem legend polskich”. Został on opracowany przez wychowawców klas gimnazjalnych: Monikę Szendzielorz - Nowakowską i Halinę Wielocha i był realizowany przez uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.Na podstawie wybranych legend - umożliwił uczniom zapoznanie się z bogactwem historycznym, geograficznym i kulturowym Polski w sposób interdyscyplinarny. Uczniowie, wiedzę zdobytą na lekcjach i zajęciach dodatkowych, przetwarzali za pomocą różnych środków wyrazu (słownych, plastycznych, technicznych, kulinarnych, muzycznych, gier planszowych) oraz mogli ją zweryfikować na zorganizowanych wycieczkach (do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz  Wisły i Cieszyna).

Przygotowane w ramach tych zajęć przedstawienie „Wars i Sawa” zostało zaprezentowane na II Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „W magicznym świecie” oraz na apelu z okazji Dnia Matki. Projekt okazał się ciekawą, atrakcyjną i skuteczną formą wzbogacania wiedzy i umiejętności uczniów oraz kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Do jego realizacji zgromadzono i usystematyzowano bogate archiwum tekstów, obrazków, zdjęć, filmów, piosenek, prac plastycznych i własnego pomysłu kart pracy. Wytwory uczniów podziwiać można na wystawkach klasowych.

Z rąk dyrektora szkoły uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali zaświadczenia i pamiątkowe plakietki, a od zgromadzonych na apelu koleżanek i kolegów gromkie brawa. Gratulujemy !